Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vokáč, Milan
Autor článku
   Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
   Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
   Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
   Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
   Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
   Lithic raw material procurement in the Moravian Neolithic: the search for the extraregional networks
   Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
   Nález vltavínu u Rouchovan na Třebíčsku
   Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
   Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
   Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
   Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
   Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
   Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
   Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
   Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou
   Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy
   Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě