Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vokáč, Václav
Autor článku
   Agnostids entombed in hyolith conchs
   Asociace ostnokožců a miomeridních trilobitů kambria barrandienské oblasti
   Associations of Middle Cambrian miomerid trilobites of Barrandian area, Czech republic
   Calymenella Bergeron, 1890 a platycoryphe foerste 1919 (Trilobita) from the Ordovician Libeň formation (Bohemia)
   Crotalocephalus moraveci sp. nov. (Trilobita) from the Silurian of Bohemia
   Discovery of Harpidella McCoy, 1849 (Trilobita) in the Kralodvorian (Upper Ordovician) near Levín (Prague Basin, Czech Republic)
   Discovery of the fossiliferous Middle Berounian Vinice Formation at Cekov (Ordovician, western part of the Prague Basin)
   Evidence of lethal durophagous predation in Cambrian conocoryphid trilobites from the Barrandian area (Czech Republic)
   Extillaenus aff. advena (Barrande, 1872) (Trilobita) from the Arenigian (Klabava Formation, Lower Ordovician) of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
   Kosovopeltis lacerata n.sp., the latest species of Kosovopeltis Šnajdr in the Silurian from the Prague basin (upper Kopanina Formation, Ludlow, Ludfordian)
   Middle Cambrian benthic assemblage in the Skryje Shale (Jince Formation) at Terešovská Huť (district of Rokycany, Czech Republic)
   New trilobites from the Silurian and Devonian in the Prague Basin (Central Bohemia)
   Nomenclature of Cambrian lithostratigraphy of the Skryje-Týřovice Basin
   O několika abnormalitách trilobitových exoskeletonů ze středočeského staršího paleozoika
   On some species of the genus Trochurus Beyrich, 1845 (Trilobita, Lichidae) from the Wenlockian in the Prague Basin (Czech Republic)
   Plutonides hicksi (Salter) from the Middle Cambrian of Skryje-Týřovice area (Czech Republic)
   Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)
   Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy) : (12-41 Beroun)
   Remarks on the biostratigraphy and ecostratigraphy of the genus Cheirurus Beyrich, 1845 from the Silurian of Prague Basin (Bohemia)
   Remarks on the lichid Trilobite Dicranogmus Simplex (Barrande, 1846) from the Silurian of Bohemia
   Trilobites of the Bohdalec Formation (Upper Bohemian, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
   Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy)