Podrobnosti záznamu

Jméno
   Volaufová, Lenka
Autor článku
   Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
   Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
   Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy