Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vondráček, Ferdinand
Autor článku
   Problematika klasifikace dobývacích podmínek s ohledem na pevné skrývkové polohy
   Současný stav ve využití geofyzikálních metod ve zjišťování inhomogenit na hnědouhelných lomech