Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vondrovic, Lukáš
Autor monografie
   Aplikace metody AMS při strukturní analýze granitoidů; Záznam strukturního vývoje Budislavského plutonu (Poličské krystalinikum); Bakalářská práce PřFUK
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat
   Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika
   Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
   Mapa identifikovaných lineamentů vycházející z analýzy radarových dat a vizuální interpretace DMR
   Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
   Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
   Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
   Syntetická mapa celkové strukturní interpretace lineamentů s přiřazeným geologickým významem
   Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice
   Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč
   Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
   Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice
   Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
   Záznam strukturního vývoje magmatických hornin poličského krystalinika
Autor článku
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics
   Geology, emplacement and structural evolution of the calc-alkaline intrusions in the Polička and Zábřeh Units (eastern part of Bohemian massif)
   Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
   Magnetic fabrics, geochronology and petrogenesis of the Eisgarn-type granites (central part of the Moldanubian Plutonic Complex; Bohemian Massif)
   Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex)
   Origin of wolframite mineralization at Jermanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions and stable isotopes
   Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry
   The record of structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions (Policka Crystalline Unit, Bohemian Massif)
   The record of structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions (Policka Crystalline Unit, Bohemian Massif)
   The record of structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions (Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif)
   Reply to the discussion on "Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics"
   Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
   Structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions in Polička and Zábřeh Units, eastern part of Bohemian Massif
   Structural Evolution and U-Pb Zircon Dating of Tonalite Intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: Implications for Tectonic Evolution of the NE Part of Variscan Orogenic Root
   Structural evolution and U-Pb zircon dating of tonalite intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: implications for tectonic evolution of the NE part of Variscan orogenic root
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   V solné jeskyni
   Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
   Záznam strukturního vývoje budislavského plutonu (poličské krystalinikum)
   Záznam strukturního vývoje vápenato-alkalických intruzí poličského krystalinika
   Zemětřesení - Síly skryté pod povrchem