Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vorel, Tomáš
Autor monografie
   El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - NE La Paz
   El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - NO Jabonal
   El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-II - SE Angostura
   El mapa iventario de las inestabilidades de laderas 1 : 25 000, hoja 3246-IV - NE
   ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA
   Estudio geologico de riesgos naturales, área de Estelí, Nicaragua
   Estudio geologico de riesgos naturales, area de La Union y Golfo de Fonseca, Republica de El Salvador
   Estudio geologico de riesgos naturales: area de La Unión y Volcán Conchagua, El Salvador
   Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
   Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
   Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika
   Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika
   Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika
   Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika
   Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua
   GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA
   Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-II Miramar, República de Costa Rica
   Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica
   Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica
   Mapa geológico 1:50 000 de la hoja Miramar, cuadrante NO (Costa Rica) - Geologická mapa 1:50 000 listu Miramar, sz. kvadrant (Kostarika)
   Mapa geológico de la hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000
   První mezinárodní stratotyp: hranice silur-devon, Geologická exkurze do okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast
   REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica
   Silur a devon Prokopského údolí
   Vrt BJ-23 Poděbrady
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-321 Panoší Újezd
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice
   Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list Rakovník 12-143
Autor článku
   Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník
   Estudio de los deslizamientos y evaluación de propensión de laderas de la hoja Jabonal 1: 25000, Costa Rica
   Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geological study of natural hazards, área of Estelí, Nicaragua
   Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
   Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
   Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America
   Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic
   Kvartérní sedimenty v okolí Chapernalu, jihozápadní Kostarika
   Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
   Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic)
   Neoproterozoické a svrchnokambrické vulkanity v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí
   Nomenclature of Cambrian lithostratigraphy of the Skryje-Týřovice Basin
   Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
   Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava
   Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienského neoproterozoika (Rakovnicko)
   Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa
   Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru
   Sedimentology of the Lochkovian - Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
   Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
   Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov - prag ve spodním devonu Barrandienu