Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vorel, Tomáš, 1974-
Autor článku
   Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
   Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
   Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic)
   Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
   Sedimentology of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
   Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
   Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov-prag ve spodním devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)