Podrobnosti záznamu

Jméno
   Votoček, Robert
Autor monografie
   Metro A - prodloužení V.A: Dejvická - Motol. Geofyzikální průzkum.
   Oprava Karlova mostu. Podrobný průzkum v lokalitě Březín u Manětína. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích.
   Oprava Karlova mostu. Průzkum lokalit vhodného kamene. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
   Oprava Karlova mostu. Průzkum pro těžbu vhodného kamene na lokalitách Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
   Třebušice - přeložka silnice. Geofyzikální měření.
   Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí.
Autor článku
   Geofyzikální průzkum Karlova mostu
   Karlův most - doplňující geotechnický průzkum v roce 2004