Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vrána, Stanislav
Autor monografie
   Detailed geological mapping of the Choaberib 47 area, Rehoboth District, Namibia, 56 pp. Final Report for the year 2002. CGS, Record Office, File Report no. 3, 2002
   Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-42 Bechyně
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 32-42 Rožmberk
   Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy
   Geologische Karte der Republik Oesterreich 1:50 000, Blatt 16 Freistadt
   Impact assessment of mining of beryl mineralization on the environment in the Kafubu Area; problems and solutions, 63pp. Final Report for the year 2003
   Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, 81 pp., Appendices 1-12. Final Report for the year 2001.CGS, Record Office, File Report no. 2, 2002
   Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, - Project of development Assistance Programme for the year 2001. Czech Geological Survey
   Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-32 Strakonice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
   vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 32-233 Černá v Pošumaví-Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-124 Volary
Autor článku
   40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
   40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
   53. konference Meteoritické společnosti
   Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
   Anatas v chlorit-křemen-albitickém hydrotermalitu u Hluboké nad Vltavou
   Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
   Aragonit z železničního tunelu pod vrchem Vítkov v Praze
   Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
   Bohemian garnet
   CETS-CTS Teplá Post-Conference Excursion Guide
   CETS-CTS Teplá: The Post Conference Excursion Guide: The Mariánské Lázně Complex and its relation to neighbouring metamorphic units
   Chemical composition and crystal structure refinement of schorl from the Lundazi pegmatite field, Zambia
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Contrasting mafic to felsic HP-HT granulites of the Blanský les Massif (Moldanubian Zone of southern Bohemia): complexity of mineral assemblages and metamorphic reactions
   Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and corrosion
   Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
   Crystal chemistry of apatite in tourmaline-bearing alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
   Crystal chemistry or chevkinite from Zambia
   Deep seismic reflection profiling and crustal structure in west Bohemia
   Deep seismic reflection profiling in the South Bohemian Moldanubicum
   Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
   Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
   Dyke swarm of highly evolved felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton
   Dyke swarm of highly felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton
   Early Cambrian protolith ages for granulitic xenoliths from České středohoří Mts., northern Czech Republic
   Early Carboniferous U-Pb zircon age for garnetiferous, perpotassic granulites, Blanský les massif, Czechoslovakia
   The eclogites in the Monotonous series of the Moldanubian Zone and the theory of thermal pulses: a reply
   Eclogites with a short-lived granulite facies overprint in the Moldanubian Zone, Czech Republic: petrology, geochemistry and diffusion modelling of garnet zoning
   Emerald mineralization from the Mujimanzovu area, Northwestern Province Zambia
   Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences
   Emeralds from the Kafubu Area, Zambia
   Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů
   Exhumation and retrogression of eclogites and granulites in the Bohemian Massif
   Ferric tourmaline from Ti-hematite-adularia-quartz segregation lens in metaarkose
   Feruvit v primitivním pegmatitu v hybridním diorit-granitoidním komplexu u Neratovic
   Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic
   Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
   Garnet-fassaitic pyroxene skarn from the granulite complex of Southern Bohemia
   Geochemical constraints on the nature of protolith to felsic granulites from the Blanský Les Massif (Czech Republic)
   Geochemistry and petrogenesis of granulites in the Lišov Granulite Massif, Moldanubian Zone in Southern Bohemia
   Geochemistry and Petrogenesis of Granulites in the Lišov Granulite Massif, Moldanubian Zone in Southern Bohemia
   Geochemistry and petrology of high-pressure albite-K-feldspar kyanite-garnet felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
   Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia and its structure
   Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia ands its structure
   Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
   Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in Germany
   Geologie metamorfitů moldanubika
   Geology of Muyombe and Luwumbu River areas.Explanation of degree sheets 1033, SW and SE quarters, Rep. No. 113,1-47
   Geology of the Bohemian Massif
   Geophysics in the region: geological interpretation of the 9HRM seismic profiles in Western Bohemia
   Granulites and granulite studies in the Czechoslovakian part of the Bohemian Massif
   Hejtmanice, a manganese-dominant analogue of bafertisite, a new mineral
   Highly oxidized subvolcanic trachyandesite from the Klatovy area, SW Bohemia
   Impaktový proces
   Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia
   Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia
   Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
   Izotopy stroncia a neodymu v amfibolech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova (23-13 Tábor)
   Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova
   The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
   Konference meteoritické společnosti ve Vídni
   Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě
   Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec
   Kornerupine parageneses in whiteschists and other magnesian rocks: is kornerupine + talc a high-pressure assemblage equivalent to tourmaline + ortoamphibole?
   Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
   Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
   Large-scale, late-magmatic albitization and mineralization of Eisgarn granite concurrent with regional extension deformation of a marginal segment of the Moldanubian Batholith
   Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from Blanice Graben, southern Bohemia
   Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz monzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
   Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
   Locality No.8 - Chýnov near Tábor : Mica-rich rock with Cr-bearing muscovite and accesory Cr-bearing dravite, dravite veinlets in dolomite - Tourmlaine minerals: dravite, Cr-bearing dravite
   Locality No.9 - Hluboká nad Vltavou : Tourmaline-bearing alkali feldspar orthogneiss - Tourmaline minerals: schorl
   Low-pressure granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks
   Mafic-intermediate granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: Vestige of a Late Devonian magmatic arc?
   Main Results of the project: Results obtained on individual topics
   Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
   Manganese-rich garnet-quartz rocks and gneisses in the Bohemian part of the Moldanubian Zone: lithostratigraphic markers
   Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
   Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
   Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
   Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
   Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
   Metamorphic Evolution. Moldanubian Zone
   Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic.-
   The Moldanubian zone in southern Bohemia:polyphase evolution of imbricated crustal and upper mantle segments
   Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
   Nature of protolith and metamorphic development of Moldanubian HP granulites - a geochemist's point of view
   Nature, tectonic setting and likely origin of the Palaeoproterozoic (~2.1 Ga) Světlík orthogneisses (southern Bohemia)
   New occurrences of trachyte near Teplá in western Bohemia
   Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
   Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
   Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa (32-21 Prachatice)
   P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
   Palaeomagnetism and petromagnetism of augite microgranodiorite, Nezdice near Kašperské Hory, southern Bohemia
   Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, Southern Bohemia
   Pb-Pb zircon ages for tourmaline alkali-feldspar orthogneiss from Hluboká nad Vltavou in southern Bohemia
   The Pelhřimov volcanotectonic circular structure
   Petrogenesis and geodynamic significance of peraluminous post-orogenic granites: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith
   Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice)
   Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzonitu
   Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
   Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
   Petrology and geochemistry of granulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
   Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
   Petrology, geochemical character and petrogenesis of a Variscan post-orogenic granite: case study from the Ševětín Massif, Moldanubian Batholith, Southern Bohemia
   Petrology, geochemical character and petrogenesis of a Variscan post-orogenic granite: case study from the Ševětín Massif, Moldanubian Batholith, Southern Bohemia
   Petrology, geochemistry and petrogenesis of a post-orogenic Variscan granite: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith
   Petrology, Geochemistry and Petrogenesis of a Post-Orogenic Variscan Granite: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith
   Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
   Project 2100 - geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG
   The project "Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG" and some significant results
   Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
   Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001
   Protolith and metamorphism of Moldanubian HP granulites - a geochemical perspective
   Pyroxene microgranodiorite dykes from the Ševětín structure, Czech Republic: mineralogical, chemical, and isotopic indication of a possible impact melt origin
   Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
   Relations of the Moldanubian zone to major neighbouring units in the Bohemian Massif
   Relics of late Devonian magmatic arc in the Moldanubian zone
   Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře evropských Variscid
   Relikty pozdně devonskeho magmatického oblouku v moldanubické zóně Českého masivu
   Retrograde metamorphism in a regional shear zone and related chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
   Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
   Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
   Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia. Bulletin of the Czech Geological Survey
   Significance of the Complete Set of Events in the Moldanubian Zone
   South Bohemian HP Granulites with Lenses of HP/UHP Mafic and Ultramafic Rocks
   Sr and Nd isotopic determinations in three Moldanubian granulite massifs in southern Bohemia
   Stop 4-1 (Day 4). Garnet Peridotites and Pyroxenites, Quarry Pod Libínem
   Stop 4-3 (Day 4). Eclogite, Světlík-Suš
   Stop 5-1 (Day 5). Granulite and Garnet Peridotite, Plešovice Quarry, 5 km NNE of Český Krumlov
   Structure of the Bohemian Massif
   Sympozium o impaktových strukturách Fenoskandie
   The Ševětín astrobleme, Southern Bohemia, Czechoslovakia
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
   Tourmaline and associated minerals in alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
   Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
   Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
   Ubendian basement an its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
   Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
   Ultra-high-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone: calc-silicate rock with sub-lithospheric metamorphic imprint
   Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic
   Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic
   Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
   Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
   Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
   Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
   Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
   Whole-rock geochemical and mineralogical constraints on the genesis of the metaigneous Variscan lower crust in Central Europe - case study of the Lišov granulite Massif, Southern Bohemia
   Whole-rock geochemical and mineralogical constraints on the genesis of the metaigneous Variscan lower crust in Central Europe - case study of the Lišov granulite Massif, Southern Bohemia
   Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
   Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie