Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vrána, Stanislav, 1936-
Autor článku
   Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
   Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
   Bohemian garnet
   CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
   Cobaltoan staurolite from Zambia
   Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
   Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
   Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
   Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
   Flogopitické metaultramafity moldanubika jako nositel sulfidické Fe-Ni mineralizace
   Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
   Geochronological studies of the Bohemian massif, Czechoslovakia, and their significance in the evolution of central Europe
   Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
   Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
   Geologie metamorfitů moldanubika
   K otázce výskytu "alemontitu" v jižních Čechách
   The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
   Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
   Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
   Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
   Low-pressure granulites of the Lišov Massif, southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks
   Mafic granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: relics of a late Devonian magmatic arc?
   Mafic-intermediate granulites of the Lisov Masif, Southern Bohemia: middle crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
   Mafic-intermediate granulites of the Lisov Massif, Southern Bohemia: middle-crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
   Mafic-intermediate granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
   Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
   Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
   Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic
   Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
   Moldavites in S Bohemia as a geological object and a hobby
   Orthopyroxene-garnet granulites in the Podolsko complex
   P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
   Pětesedmdesátiny prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
   Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
   Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
   Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
   Pseudorutil, chromspinel a pyrop z předkartérní kůry ultrabazitů
   Relics of a late Devonian magmatic arc in the Moldanubian Zone
   Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
   Retrograde metamorphism in a regional shear zone and relate chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
   Rutil od Rožmitálu na Šumavě
   Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
   Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
   Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"