Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vylita, Tomáš
Autor monografie
   Desarollo de las aguas termales y minerales en el Perú
   Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
Autor článku
   Answer to Rebuttal to "Unfilterable 'geoaerosols', their use in a search for thermal, mineral and mineralised waters and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters" by R.F. Holub, P.K. Smrz, published in Environmental Geology (2002) 41:984-985
   Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
   Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
   Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
   Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
   Karlovarské prameny
   Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
   Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
   Podzemí u Vřídla
   Revize stavu minerálních vod v ČR
   Short-term radioactive disequilibrium in thermal mineral waters in Karlovy Vary (Carlsbad) spa, Czech Republic
   Short-term radioactive disequilibrium in thermal mineral waters in Karlovy Vary (Carlsbad) spa, Czech Republic
   Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
   Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury