Podrobnosti záznamu

Jméno
   Waclawik, Petr
Autor monografie
   Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
   Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
   Kontrola rozvolnění nadloží chodeb č. 239 520 pomocí videokamery na Dole Darkov
   Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM
   Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
   Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
   Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
Autor článku
   Alternative methods for RQD parameter determination
   The benefits of innovation In-Seam Seismic method in the coal mine condition at the Karvina Subbasin
   Control of rockburst risk in hard coal longwall mining - A case study
   Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
   Experimental Approach to Measure Stress and Stress Changes in Rock ahead of Longwall Mining Faces in Czech Coal Mines
   Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
   Impact of destress blasting on stress field development ahead of a hardcoal longwall face
   Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
   Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
   Monitoring důlních vod na dole ČSM
   Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
   On the quantitative determination of coal seam thickness by means of In-Seam Seismic Surveys
   Rock mass fracturing in main gate roof behind advancing longwall face
   The rotation of principal axes of stress due to mine induced stresses
   Spatio-temporal analysis of the influence of mining on the surface - A case study from the Ostrava-Karviná Coal Field
   Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
   Structural and stress analysis of mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
   Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
   Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
   Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
   Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy