Podrobnosti záznamu

Jméno
   Wagner, Peter
Autor článku
   Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok výstavby prečerpávacích vodných elektrární
   Paleozoic gastropods
   Použitie štroktúrnych modelov pre hodnotenie nerovnorodosti horninových masívov
   Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšej alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska
   Využitie vrtných jadier na zisťovanie šmykovej pevnosti na povrchu diskontinuít
   Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel