Podrobnosti záznamu

Jméno
   Weishauptová, Zuzana
Autor monografie
   Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry
   Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech
   Metodika hydridace slitiny Zr1Nb
   Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb
   Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
Autor článku
   50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
   50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR
   Adsorption of copper, cadmium and silver from aqueous solutions onto natural carbonaceous materials
   Adsorption of copper, cadmium and silver from aqueous solutions onto natural carbonaceous matter
   Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
   Behaviour of gases and vapour in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsorption and dissolution processes and their kinetics
   Bond forms of methane in porous system of coal
   Bond forms of methane in porous system of coal II
   Carbon - Carbon/Composites as a Biomaterial
   Carbon-carbon films and composites based on polyimides: processing and properties
   Carbon dioxide adsorption and absorption and their connection with composition of coals from the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   Characteristics of fullerene, electrochemical carbon and pyrolytic carbon by fractal dimension
   Chemical changes in mesophase pitch by heat treatment
   Combined isotherm of adsorption and absorption on coal and differentiation of both processes
   Comparison of mercury porosimetry and X-ray microtomography for porosity study of sandstones
   Composite on the basis of glass fibres and siloxane matrix for the application at high temperatures
   Composition and Properties of North Bohemian Coals
   Composition and properties of North Bohemian coals
   Conservation of Microporous Structure of Coal in the Course of Carbonization and its Transition into Products of Heat Treatment
   Coprocessing of North Bohemian coals
   Coprocessing severočeských uhlí
   Criticism of prediction of coal self-ignition
   Criticism of prediction of coal self-ignition
   Decrease of desorption intensity of methane due to hydraulic fracturing of coal seam
   Decrease of desorption intensity of methane due to hydraulic fracturing of coal seam
   Dependence of carbon dioxide sorption on petrographic composition of bituminous coals from the Czech part of the Upper Silesian Basin, Czech Republic
   Desorption isotherm as an criterion for methane content in coal seam
   Desorption isotherm as an estimation criterion for methane content in coal seam
   Determination of coal surface area from CO2 isotherm after correction on swelling
   Determination of coal surface area from CO2 isotherm with correction on absorption
   Determination of resistivity of solids in powdered form
   Determination of the Distribution of Micropoures of Carbonaceous Substances by Adsorption and by the Saxs Method
   Development of porous structure in the preparation of glassy carbon
   Distribution of Coalbed Methane in the Porous System of Coal
   Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
   Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
   Effect of Coal Interaction with Oxygen on Its Ignition Temperature
   Effect of extractable matter on combustion of coal
   Effect of the microporous structure of coals on their swelling in the organic solvents
   Evaluation of prospect hole for methane mining in the Czech republic
   Experimental weathering of marlstone from Přední Kopanina (Czech Republic) - historical building of Prague
   Experimental weathering of marlstone from Přední Kopanina (Czech Republic) – historical building stone of Prague
   Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
   Factors influencing the amount of CO2 sorbed on coal
   Factors influencing the amount of CO2 sorbed on coal
   Formation and Role of Gel Fractions in the Corrosion Layer of Zirconium Cladding as the First-stage Protection of the Nuclear Power Plant Fuel
   Formation and role of gel fractions in the corrosion layer of zirconium cladding as the first-stage protection of the nuclear power plant fuel
   Formation of the gel structure on Zr1Nb cladding tubes of nuclear fuel
   FTIR spectroscopy and sorption of water vapour as methods of identification of hydrated zirconium dioxide on a corrosion layer of zirconium alloy
   Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
   Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
   Gas permeability of porous substances
   Gel structure of the corrosion layer on cladding pipes of nuclear fuels
   Geology and petrography of the Bor massif
   Hiearchial porosity of bentonite-based buffer and its modification due to increased temperature and hydration
   Hierarchical porosity of bentonite-based buffer and its modification due to increased temperature and hydration
   Identification of methane dissolution in coal
   Identifikace hydratovaného oxidu zirkoničitého na korozní vrstvě slitiny zirkonu
   Influence of Chemical Changes of the Isotropic Matrix on Physical Properties of Mesophase Pitch
   Influence of Coal Properties on Coprocessing of Coal/Oil Mixtures
   Influence of hydratation on the characteristics of zirconium alloys oxide layers
   The Influence of Microporosity on Resistance and Carboxyreactivity of Cokes
   Influence of protecting gel film on oxidation of zirconium alloys
   Influence of the Cooling Process on Crack Development in Carbon-Carbon Composite
   Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
   Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
   Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
   Kinetics of methane degassing from the coal seams
   Koroze zirkoniových slitin - vlastnosti korozní vrstvy ZrO2
   Low extraction recovery of fullerene from carbonaceous geological materials spiked with C.sub.60./sub..
   Materiály původního výplňového zdiva Karlova mostu a jejich skladba
   Materiály původního zdiva Karlova mostu a jejich skladba
   Mechanical activation as initiation of coal self-ignition
   Mechano-activation as Initiation of Self-ignition of Coal
   Methane and carbon dioxide sorption in gasbearing coals from upper silesian coal basin
   Microporous phase as basic component of carbonaceous matter
   The microporous phase of carbonaceous substances and its fractal dimension
   Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
   Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
   Microporous structure on carbon-carbon films based on polyimides
   Microstructures and physical properties of -backfill- clays: comparison of residual and sedimentary montmorillonite clays
   Microstructures and physical properties of "backfill" clays: comparison of residua and sedimentary montmorillonite clays
   Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
   Modification of Sorption Properties of Carbon Sorbents by Means of an Artifical Surface Layer
   Multi-component adsorption of Ag(I), Cd(II) and Cu(II) by natural carbonaceous materials
   Multi-component adsorption of Ag(I), Cd(II) and Cu(II) by natural carbonaceous materials
   Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
   New Model of Fractal Analysis of Microporous Substances
   The origin of microporosity in natural carbonaceous materials
   Physical Principles of the Gas-Bearing and Gas-Yielding Capacity of Coal and Rocks
   Physical principles of the gas-bearing and gas-yielding capacity of coal and rocks
   Pore Texture and its Relation to Low Temperature Oxidation of North Bohemia Coals
   Pores and Cracks Analysis of Carbon-Carbon Composites
   Porosimetric studies in rocks: methods and application for weathered building stone
   Porosimetric studies in rocks: methods and application for wheatered building stones
   Porous Structure and Transport Properties of a Carbonized Phenolic Resin
   Possibility of methane recovery from coal by displacement sorption
   Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí
   Principles of the porous structure description of coals, carbonizates ond activates
   Properties of active coal impregnated with surface layer of AgMnO4
   Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí
   Relation between Mechanical Properties and Pyrolysis Temperature of Phenol Formaldehyde Resin for Gas Separation Membranes
   Relation between texture and rheological properties of mesophase pitch
   Relationship between properties and conversions of North Bohemian coals during coal/oil coprocessing
   Releasing kinetics of methane from the coal seams
   Role of clay microstructure in expandable buffer clay
   Role of clay microstructure in expandable buffer clay
   Sorption behaviour of methane and carbon dioxide on coal
   Sorption behaviour of methane on coal connected with swelling
   Spatial relationships of salt distribution and related physical changes of underlying rocks on naturally weathered sandstone exposures (Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic)
   Spatial relationships of salt distribution and related physical changes of underlying rocks on naturally weathered sandstone exposures (Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic)
   A study of C/C composites infiltrated and coverd with pyrolytic carbon in a tumbling bed
   Study of the porosity of mesophase and its carbonization products
   Surface properties of lignin based raw materials
   Surface properties of lignin-based raw-materials
   Theoretical and empirical relations between permeability and porosity
   Theoretical and empirical relations between permeability and porosity
   Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
   Uhlí jako úložiště a zdroj plynů