Podrobnosti záznamu

Jméno
   Welser, Petr
Autor článku
   Almandin od Malenic u Volyně
   Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
   Aragonit z Libníče u Rudolfova
   Beryl a jeho jihočeské výskyty
   Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
   Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
   Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
   Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
   Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
   Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
   Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif)
   Fluorapatit v jižních Čechách
   Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
   Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
   The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
   Jihočeská karlovarská dvojčata
   Jihočeské křemenné žíly
   Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
   Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
   Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
   K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
   Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
   Korund od Malšína u Českého Krumlova
   Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
   Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
   Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
   Milarit z Nové Vsi u Křemže
   Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
   Mineralogická charakteristika jižních Čech
   Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
   Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
   Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
   Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
   Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
   Minerály muskovit-biotitických pararul u Omlenic a Malého Stradova na Kaplicku
   Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
   Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
   Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
   Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
   Minerály z lomu od Ševětína
   Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
   Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
   Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
   Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně
   Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
   Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
   Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
   Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
   Pan profesor Josef Staněk oslavil 85 let
   Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
   Pennin z lomu Krty na Strakonicku
   Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
   Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
   Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
   Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
   Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
   Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
   Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
   Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
   Siegenit z dolu Staříč
   Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
   Spinelidy z okolí Křemže
   Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
   Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
   Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
   Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
   Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
   Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
   Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
   Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
   Výskyt kinzigitu u Ktiše
   Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
   Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
   Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
   Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách
   Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
   Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
   Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi
   Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů