Podrobnosti záznamu

Jméno
   Werner, T.
Autor monografie
   Paleomagnetyzm i rotacje tektoniczne skal dewonskich Morawskiego krasu (strefa Slasko-Morawska, Czechy) W nawiazaniu do tektoniki waryscyjskiej Gór Swietokrzyskich
Autor článku
   Late Variscan remagnetization of Devonian Carbonates in the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): implications for dating tectonic deformations
   Local scale deformation for devonian carbonates of Moravo-Silesian zone (Czech Republic) derived from magnetic fabrics
   Preliminary AMS and rock magnetic interpretations for Devonian carbonates of Morava-Silesian zone (Czech Republic)