Podrobnosti záznamu

Jméno
   Wiegerová, Viera
Autor článku
   Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
   O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)