Podrobnosti záznamu

Jméno
   Wierchowiec, Jan
Autor článku
   Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
   Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
   Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
   Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich