Podrobnosti záznamu

Jméno
   Wojcicki, Adam
Autor článku
   CO2 Storage Opportunities in Central-Eastern Europe
   CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States
   CO2 storage potential of the Visegrád group countries (Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary)
   Integration of CO2 emission and geological storage data from Eastern Europe - CASTOR WP 1.2
   Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
   Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
   Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2