Podrobnosti záznamu

Jméno
   Záruba, B.
Autor článku
   Geological study of the gas-main excavations, Part VI. - Bivalves Anomia Linnaeus and Plicatula Lamarck cemented on lydite boulders (Kojetice, Bohemian Cretaceous Basin)
   Rocky Coast Facies of the Unhošť-Tursko High (Late Cenomanian-Early Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
   Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
   Svrchnokřídová sedimentace a tafocenózy na proterozoických elevacích okolí Brandýsa nad Labem, s hlavním důrazem na lokalitu Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)