Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zabadal, Stanislav
Autor monografie
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
Autor článku
   Detection of abnormal fluid pressures by the CDP method in the East Slovakian Neogene Basin
   Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
   Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
   Geological structure of the Czech Republic depicted by the new gravity and magnetic field images
   GEOMIND - Geophysical Multilingual Internet-driven Information Service
   Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Gravity model of the Melechov Massif
   Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
   Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
   Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
   Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
   Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
   Výpočet denního chodu gravimetru pomocí splajnu
   Výpočet vnitřních topografických korekcí na počítači
   Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
   Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps