Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zacharov, Michal
Autor článku
   Geologickoštruktúrne pomery Jasovskej skaly
   Geologický a geomorfologický charakter krasu severozápadnej časti Jasovskej planiny
   geologocké a geomorfologické pomery Farebnej priepasti
   Lophocyon carpathicus n.gen.n.sp. aus dem Jungtertiär der Ostslowakei und eine neue Unterfamilie der Schleichkatzen (Viverridae)
   Základné črty geologickej stavby západnej časti pásma Čiernej hory
   Zrnitostná analýza pieskovcov vnútrokarpatského paleogénu východného Slovenska