Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zajíček, Antonín
Autor monografie
   Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Autor článku
   Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
   Egypt a zkamenělá dřeva
   Nitrate tracing in tile drainage using 15N and 18O data
   Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
   Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
   Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
   Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
   Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce