Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zajíček, Petr
Autor článku
   Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu
   Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
   Correlation of soil and cave concentrations of cabon dioxide
   Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
   Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst
   Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
   Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
   Ocenění zásob Ag v Jihlavském rudním revíru
   Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic)
   Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
   Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem"
   The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic)
   Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
   Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
   Vliv karbonátových rovnováh na destrukci jemných sintrových forem