Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zakovič, Michal
Autor článku
   Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd
   Hlbkový štrukturný vrt ZBOJ-1
   Hydrogeologické pomery kraja Mascara v Alžírsku
   Hydrogeologické poznatky z oblasti Mascary v Alžírsku
   Minerálne vody Zvolenskej pahorkatiny
   Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier
   Rozvoj základného hydrogeologického výskumu minerálnych vôd v SSR
   Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie