Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zamarský, Vítězslav, 1938-
Autor článku
   18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
   Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
   Application of Mössbauer effect to the study of iron in weathering products of serpentinites
   Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
   Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
   Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
   Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
   Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
   Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
   Geotermální teplo- významný energetický zdroj Kostariky
   Montánní vosk z karbonátových hornin Barrandienu
   Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
   Optimization procedures for quantitative determination of minerals and partitioning of Mn, Cr, Ni and Co in laterites
   Požadavky na výuku mineralogie a petrografie vyplývající za závěrů XVI. sjezdu KSČ
   Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
   REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
   Typomorphism of biotites from the crystalline complex of Desná area
   Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
   Volcanic glasses from the Aden trap series in Yemen
   Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série
   Za prof. RNDr. Konrádem Benešem