Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zapletal, Jan, 1939-
Autor článku
   Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
   Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy
   Docentu RNDr. Jaroslavu Skácelovi, CSc., k šedesátinám
   Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
   Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
   Geologické poměry historického jádra města Olomouce
   Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
   Grain orientation of some flysch graywackes, lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Moravia)
   K nedožitým šedesátinám docenta PaeDr. Vojtěch Bartha, CSc. (1924-1980)
   K problematike konglomeratov srednemoravskogo i severomoravskogo paleozoja
   Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
   Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
   Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
   Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
   Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
   Parakonglomeráty andělskohorského souvrství jihozápadní části Nízkého Jeseníku
   Parakonglomeráty moravického souvství od Bílčic u Dvorců
   Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
   Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
   Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce
   Remarks to the geology and stratigraphy of the Mírov Palaeozoic Unit, Bohemicum (Saxothuringian Zone), Bohemian Massif
   Synsedimentární elevace a deprese předkulmského podkladu na východním okraji Nízkého Jeseníku
   Termín kulm v české geologii
   Trace fossils assemblages and their occurrence in Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Mts.
   Vzpomínka na geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče
   Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce