Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zapletal, Ladislav
Autor článku
   Analýza české geomorfologické terminilogie
   Antropogenní militární val na Hostýně a jeho geomorfologická valvace mezi zemními valy v ČSR
   Deklasace recentní teorie erozních procesů humidních krajin
   Die gegenwärtige Entwicklung der Geomorphologie der anthropogenen Oberflachenformen in der Tschechoslowakei