Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zapletalová, J.
Editor monografie
    Documenta geonica 2004
    Investigating European countryside
    Man-induced transformation of braided river patterns in the mining industrial region of Ostrava(Czechia)
    Město Brno v širších souvislostech
    Město Brno v širších souvislostech
    Nature and society in regional context
    Regional Geography and Its Application, 5th Moravian Geografical Conference Congeo '03
    Regional geography and its applications
    Regional Geography and its Applications. Papers of the 5th Moravian geographical conference CONGEO`03, Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic, September 15-19, 2003
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
Editor seriálu
    Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí