Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zapletalová, Jana
Autor monografie
   Dačice
   Dolní Kounice
   Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
   Dubňany
   Euroregiony, státní správa a samospráva
   Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
   Geografie malých měst 2003
   Geografie malých měst 2004
   Geografie malých měst 2005
   Geografie malých měst
   Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
   Geografie malých moravských měst I
   Holešov
   Klimkovice
   Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice
   Město Brno v širších souvislostech
   Orlicko - region v pohraničí
   Regional Geography and its Applications
   Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje
   Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
   Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
   Soupis měst a obcí České republiky 1994. Soupis měst a obcí České republiky 1994.
   Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
   Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
   Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko
   Ulice v urbanistické struktuře - 1. etapa-předpoklady, východiska
   Vranov nad Dyjí/Jemnice: region v transformaci
Autor článku
   Aktuální problémy dopravy na Ostravsku
   Bilance obyvatelstva mikroregionů Žamberku a Králík.
   Border Administrative Units in the Czech Republic
   Brno-město na křižovatce Evropy
   Bystřice nad Perštejnem a útlum těžby uranu
   Changes of the Czech Village after 1990
   The city of Brno in global World
   Consequences of post-war ethnically based population exchange in the Czech borderland for the regional development
   Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: Case study - The Javorník Area
   The course of transformation in marginal rural regioins: The basin of middle Dyje river - a case study
   Cross-Border Region Králíky - Międzylesie
   The Cultural and Economic Conditions of Decision - Making for Sustainable City. Case Study: Brno
   Cyklotrasy umožní turistiku až do podzimních dnů
   Development of Railway traffic and the network of sidings in the Ostrava region
   Doprava z pohledu ovlivňování kvality životního prostředí ve městech
   Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska
   Economic indicators of sustainable development of small towns in Moravia
   Euroregion Beskydy - Euroregion na hranici tří států
   Euroregions in the Czech Republic
   Euroregions in the Czech Republic
   Euroregions in the Czech Republic
   Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
   Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
   Geografická charakteristika města Miedzylesie
   Geography of borderland: Euroregion Beskydy
   Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
   Geography of the Borderland: Euroregion Beskydy
   Influence of higher education and science on physical strucutre of the city of Brno
   The issue of traffic remoteness in South Moravia on the example of the middle Dyje river basin
   Jemnice : the role of a small town in the present stage of transformation
   Jemnice si získá milovníky historie
   Krizové řízení a jeho modelování v GIS
   Lidé na jihozápadní Moravě dávno srostli s krajinou
   Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení
   Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
   Marginal regions and the state border
   Marginalizace moravsko-slovenského pohraničí
   Microregional development in border regions of Czechia
   New Prosperity for Marginal Regions in Moravia?
   New prosperity for rural regions
   Orlicko v pohraničí
   Otevření hranice zaskočilo záchranáře
   Perception of the Dukovany Nuclear Power Plant by local population
   Podmínky pro rekreaci v CHKO Žďárské vrchy a jejich využívání
   Problems of European inner cities and their residential environments
   Problémy dopravy velkých měst na příkladu Brna
   Recent functional changes in a mixed residential/industrial area of the Eastern part of the Brno inner city
   Rekreace v zázemí jaderné elektrárny Dukovany. Nr. 2, Urbánne a krajinné štúdie.. Nr. 2, Urbánne a krajinné štúdie.
   Rekreační využívání krajiny na Kunštátsku
   Reurbanizace vnitřních měst evropských velkoměst druhého řádu
   Settlement problems in the Czech borderland
   Situation of the countryside in the mountain part of the Czech-Polish borderland
   Small towns as centers of rural micro-regions
   Small towns as centres of rural micro-regions
   Social development of ecologically sensitive rural areas: case studies Moravian Karst (¨Czechia) and Devetashko Plato (Bulgaria)
   Socioenvironmentální charakteristiky mikroregionu Králicko
   Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region
   South-Moravian Rural Borderland
   Spatial Distribution Cnages of Czech Natioans in Slovakia nad Slovak Nationas in Czechia with an emphasis on the period from 1991-2001
   Suburbanization in small towns - case study Modřice near Brno
   Sustainable Development of Small Towns: a Slovenian-Moravian Comparative Methodological Approach
   Šance občanů odlehlých obcí jsou na trhu práce minimální
   The town of Brno: functions, prospects, environment
   Typology of Border regions in Czechia
   Urban and Rural Geography in Paris
   Urban Environment in European Big Cities
   V okolí řeky Dyje je rušno především v době letní sezóny
   Venkovské osídlení a udržitelnost
   Vranovsko - marginální region středního Podyjí
   Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989
   Vývoj dopravních vazeb mezi ČR a SR po vzniku dvou samostatných států. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.
   Zdroje znečištění ovzduší
   Životní prostředí a hygienické nároky ulice
   Životní prostředí a hygienické nároky ulice
Editor monografie
    Euroregiony, státní správa a samospráva
    Geography in Europe of Regions
    Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005)
    Investigating European Countryside
    Multifunctional Rural Development
    Nature and society in regional context
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska