Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zatkalíková, Viera
Autor článku
   Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
   Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
   Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
   Time and space parameters of magmatic intrusions cooling
   Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie