Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zavřelová, Alice
Autor monografie
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
Autor článku
   Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
   Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
   Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
   Magnetic fabric of the Čeřínek Stock (Moldanubian Plutonic Complex)
   Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů pně Čeřínku (Moldanubický plutonický komplex)
   Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
   Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
   Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
   Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
   Tectonometamorphic Evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE ): Evidence for Wrench-Dominated Transpression along the NE Margin of the Variscan Orogenic Root
   Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
   Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
   Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
   Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika