Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zelenka, Přemysl
Autor monografie
   Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
   Džbánská opuka - významný a typický kámen Rakovnicka
   geologická mapa 12-14 Rakovník
   geologická mapa 12-22 Mělník
   geologická mapa 24-12 Letovice
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-14 Boskovice
   Geologická mapa ČR 1:25 000 list 13-444 Hlinsko
   Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice
   Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
   Mezozoikum-křída
   Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
   Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-142 Stochov
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-123 Hřivice
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-124 Panenský Týnec
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-322 Kolín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 13-143 Pečky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1:25 000, list Svojšice (13-321)
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-321 Svojšice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-322 Kolín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa České republiky list 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-134 Český Brod
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-143 Pečky
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
Autor článku
   100 let od narození profesora Josefa Vachtla
   Buližníkový kamýk u Černoviček - návrh chráněného území
   The Cretaceous sediments filling vertical corrosion cavities in limestones of the Barrandian area
   Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun (12-12 Louny)
   Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun
   Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného (12-23 Kladno, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
   Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného
   Geologická mapa střední části Kuby
   Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou
   Jubileum Čeňka Zahálky
   Křídové sedimenty na Kolínsku, Kutnohorsku a v okolí Uhlířských Janovic (13-32 Kolín)
   Křídové sedimenty na krystaliniku v Opárenském údolí
   Křídové sedimenty na území listu 03-341 Kněžmost
   Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
   Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány
   Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
   Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
   Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod (13-134 Český Brod, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
   Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod
   Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
   Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky
   Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
   Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice
   Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
   Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín
   Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
   Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
   Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka
   Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Křídové sedimenty na území listu Kopidlno (13-12 Kopidlno)
   Křídové sedimenty na území listu Rakovník (12-14 Rakovník)
   Křídové sedimenty na území Přírodního parku Džbán - některé zajímavé fenomény
   Křídové sedimenty s. od Železných hor (13-41 Čáslav)
   Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
   Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
   Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
   Křídové sedimenty v okolí Litoměřic
   Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
   Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku (24-12 Letovice)
   Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí
   Mezozoikum - Svrchní křída
   Mezozoikum - Svrchní křída
   Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence
   Mlčechvostský slepenec - geologie a stratigrafie
   Nálezy křídové fauny při mapování v okolí Prahy
   Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje
   Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
   Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve
   Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
   Oparenské slepence: perm nebo křída?
   Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
   Porcelanity na Lounsku
   Praha a opuka
   Relics of laterites on the Letovice Crystalline Complex, Moravia
   Role státní geologické služby v ochraně horninového prostředí
   Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
   Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách
   Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku
   Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
   Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku
   Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
   Tabular planar cross-bedding in marine Cenomanian sandstones of Central Bohemia
   Tectonic breccia near Liboňov, northern Bohemia
   Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko-turský hřbet, střední Čechy)
   Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve (13-32 Kolín)
   Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve
   Výzkum křídových sedimentárních textur na Lounsku (12-12 Louny)
   Zkrasovění mlčechvostského slepence
   Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku