Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zeman, Antonín, 1943-
Autor článku
   Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
   Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění
   Deformation between African and Eurasian Plate estimated from the European and the Egyptian GPS geodetic networks results from preliminary processing
   Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
   Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
   Impact of Sumatra 2004 earthquake on geodynamic station GOPE (Czech Republic)
   Interpretace měření recentních pohybů zemského povrchu
   Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve
   Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
   Morphostatigraphical levels of the nonglaciated region between the northern and alpine glaciations in Czechoslovakia
   Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
   On the sources of Radon in the caves in the northern part of the Moravian karst
   Problém pluviálů
   Promovaný geolog Antonín Kopecký, CSc., šedesátníkem
   Quasigeoids for the territory of the Czech Republic
   The role of morphostructures in prospection and exploitation of oil and gas deposits in the foredeep and flyshzone of the west Carpathians
   Secular changes of the geoid in the Fennoscandian land uplift region
   Seismicity and geological features of the eastern part of the west European platform
   Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
   Seismotektonický pohled na geologickou stavbu západní části Českého masívu
   Vorschlag zur definition der Böhmischen Masse und ihre Gliederung in tektonische Blöcke auf dem Gebiet der ČSSR
   Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
   Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku