Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zeman, Ondřej
Autor monografie
   Jeskyně
   Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
Autor článku
   Doba zdržení a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
   Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
   Extent of groundwater flow area: Estimation from spring yield and terrestrial heat flow
   Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
   Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: Comparison of carbonate and salt karst
   Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
   Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
   Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
   Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
   Hydrológia a mikroklíma jaskyne
   Hydrologie a hydrogeologie krasu
   Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
   Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
   Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
   Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
   Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
   Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
   Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
   Stopovací zkoušky a nové poznatky o Miskovickém krasu u Kutné Hory
   Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
   Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách
   Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
   Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
   Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
   Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů
   Studium ?stagnujících? výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby )
   Studium "stagnujících" výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby
   Thickness of cap rock and other inportant factors affecting morphogenesis of salt karst
   Transit time in karst conduits, saturated and unsaturated zone: tracer tests and isotopic methods
   Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka
   Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
   Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)