Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ziegler, Václav
Autor monografie
   Bohemian Paradise Geopark
   Geopark Český ráj
   Geoturismus
Autor článku
   Acháty a jaspisy v podkrkonošském permokarbonu
   Čeleď Actaeonellidae Pčelincev, 1954 (Opistobranchia, Tectibranchia) v sedimentech cenomanu České křídové pánve
   Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
   Dva Weinzettlovy druhy cerithií (Gastropoda) z cenomanu české křídové pánve
   Epibionti na ulitě miocenního gastropoda z lokality Buituri (transylvánská pánev, Rumunsko) - případová paleoekologická studie
   Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody
   Geologie Prahy a její ochrana
   Imprints of the bodies of Oligochaete Worms and Leeches in Oligocene Diatomites from Bechlejovice near Děčín
   K výuce geologie podle nových rámcových učebních osnov o přírodě pro občanskou školu
   Komošín u Březovic - zajímavá přírodní památka
   Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
   A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian Basin, Romania)
   New Upper Jurassic serpulids (Polychaeta, Sedentaria) from the Pieniny Klippen Belt in the Western Carpathians
   Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
   Serpulid assemblages from the Loděnice Limestone and Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian, Pragian) of some localities of Prague, Bohemia
   Serpulid worms Mercierella Fauvel, Durandella Dragastan and Carpathian nov. gen. from the Jurassic, Cretaceous and Paleogene of the Western Carpathians
   Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
   Srovnání triasových serpulidních faun Západních Karpat s ostatními oblastmi Evropy
   Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve
   Významný prvek české krajiny - lom
   Vztahy mezi svrchnokřídovými faunami gastropodů tethydní a epiplatformní oblasti