Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zima, Ladislav
Autor článku
   Applied geophysics in vadose zone studies
   An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
   GEM-2 - moderní multifrekvenční geoelektrická aparatura
   Geoelectrics estimating changes in water saturation of the vadose zone
   Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
   Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
   Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
   Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů
   Geofyzikální průzkum středověkého tvrziště u zaniklé vesnice Mastnice
   Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
   Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
   Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně od města Jeseník
   Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
   Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
   Hrad Nižbor - poznatky komplexního geofyzikálního průzkumu v letech 2000-2002
   Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
   Integrated geophysical and atmogeochemical survey applied to abandoned soviet military areas contaminated by LNAPL in the Czech Republic
   Kombinace multielektrodové odporové metody a seismické tomografie z povrchu na archeologických lokalitách.
   Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
   Lokalizace zaniklé poustevny sv. Pavla v arerálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami
   Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
   Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
   Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
   The Multi-electrode Resistivity Method and the Geophysical Research of Medieval Archaeological Localities
   The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
   The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of Labská louka
   Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu
   Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur
   Surface geophysical survey of old mining works - a comparative study
   Vstupní část hradu Litice nad Orlicí - výsledky geofyzikálního průzkumu
   Vstupní část hradu Litice nad Orlicí – výsledky geofyzikálního průzkumu
   Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko