Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zorkovský, Vojtech
Autor článku
   Ako viesť geologickú exkurziu
   Genetické postavenie výskytov polymetalických rúd stratiformného typu na juhovýchodnom úpätí Nízkých Tatier
   Magnezity a ich význam pre naše národné hospodárstvo
   Metódy a rozvoj ložiskovej geológie
   Pieniny - najatraktivnejší úsek bradlového pásma
   Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., šesťdesiatročný
   Slovenske travertíny, ich vznik a výskyt
   Stavebné a dekoračné kamene Slovenska
   To anniversary of Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc
   Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín
   Vývin názorov na geologickú stavbu Západných Karpát
   Za prírodnými zaujímavosťami do okolia Bojníc
   Zeolity