Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zotyka, Václav
Autor monografie
   Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
   Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
Autor článku
   Comparison of the Pair of the Same Main Fans Installed in the "Pustinka" Upcast Shaft in "Tuchlovice, a.s." Mine with Respect to the Energy Consumption
   Determination of thermo-physical parameters of Carboniferous rocks in prospective area of underground coal mines of Ostrava-Karviná coalfield
   Practical Application in Modelling and Solving a Complex Ventilation Network in the "Důl Kladno o.z." Mining Enterprise
   Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát"