Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zoubková, Jana
Autor článku
   Experimental Reference Intensity Ratios ofVarious Kaolinite Forms
   The influence of various specimen preparations on the quantitative XRD results
   Interlaboratory Tests of X-Ray quantitative Phase Analysis
   Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
   Metapegmatit s berylem z Videl, Hrubý Jeseník
   The occurrence of dioctahedral chlorite in greisen
   Rentgenová difrakční fázová analýza
   Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
   RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
   Studium prašného spadu pražské aglomerace