Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    axinit
Článek
    Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova