Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    B (bór - 5)
Článek
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Paleopalynologicko-geochemický výzkum cenomanského profilu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Výskyt axinitu na lokalitě Mítov (západočeské svrchní proterozoikum)
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)