Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    baryum
Článek
    Alkali feldspar megacryst growth: Geochemical modelling
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Compositional zoning of rapakivi feldspars and coexisting quartz phenocrysts
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Late-Variscan rapakivi granites? : observations on the chemistry of plagioclase-mantled potassium feldspar phenocrysts
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Poučení pro naši sedimentologii
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná