Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Český geologický ústav
Článek
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist in 1995
    Environmentální projekty Státních geologických služeb
    Knihovna Českého geologického ústavu a geologická informace
    Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci
    Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
    Report on the Scientific Activities of Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1993
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ)
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1991
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
    Výstava Magma '96
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti