Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Čierná Hora
Článek
    Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians)
    Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)