Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    čistecko-jesenický masiv
Článek
    Kolik váží Dědek?
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
    Průmyslové využití nefelinického syenitu
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu