Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    čistota vod
Článek
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    Chemická redukce dusičnanů ve vodách
    Groundwater-Quality Monitoring - Effective Method of Hydrogeological System Pollution Prevention
    Kvalita podzemných vôd
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Odstránenie etylénbisditiokarbamidanov z odpadových vod
    Pollution of Soils and Groundwaters from Nonpoint Sources as seen from the Recent Large Scale Studies of the Czech Elbe River Watershed
    The quality of surface water in the river basin of the Cidlina
    Radon in public water supplies of South Bohemian Region
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
    Trvale polysaprobní toky
    Vliv řízeného hnojení na jakost vody Matějovského rybníka
    Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu
    Zákony USA na ochranu čistoty vod
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami