Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    dendrologie
Článek
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku