Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    depozice
Článek
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework