Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    diatrema
Článek
    Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe
    Geochemistry of volcanic pipe on Linhorka Hill near Třebenice
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Humenský vrch Hill
    Karst Phenomena in the Coastal Area of Northwestern Syria
    Low-hafnium zircon from alluvial and colluvial placers in northern Bohemia: composition and possible sources
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Potential maar-diatreme volcano of Mýtina, Western Ohře/Eger Graben, Czech Republic: combined geophysical, geological, petrographical and petrochemical investigations
    Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice)
    Tertiäre Maare rund um den Egergraben
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří